Angular developer

Angular, TypeScript, Bootstrap 4+, VCS...