Shopware developers

IVA Solution, Niš
Rad od kuće ili office
Medior / Senior
CV: hr@eurocardiac.com
Full time
1500+ EUR
Potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:
 • Iskustvo sa shopwear platformom

 • Iskustvo u PHP programskom jeziku

 • Vue.js

 • JavaScript ( ES6+ ), HTML5, CSS3

 • Bootstrap 4+

 • VCS kao što je Git ( preferred )

 • Odlične veštine rešavanja problema

 • Engleski jezik – konverzacija

 • Želja za učenjem novih tehnologija

 • Spremnost za savete, za nove ideje – povratne informacije

 • Samopouzdanje tokom komunikacija sa klijentom

Iskustva/znanja koja mogu da budu od velike koristi:
 • Symfony framework

 • Iskustvo sa MAGENTO platformom

 • Iskustvo sa SASS (SCSS)

Napomena:
 • Zarada će biti definisana u zavisnosti od vašeg znanja nakon testiranja
 • Testiranje se vrši preko Microsoft Teams-a ili u prostorijama firme u Niš-u