React developer

IVA Solution, Niš
Rad od kuće ili office
Medior / Senior
CV: hr@eurocardiac.com
Full time
1500+ EUR
Potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:
 • JavaScript ( ES6+ ), HTML5, CSS3 –  više od 3 godine iskustva

 • 2 godine iskustva sa React-om

 • Iskustvo sa bibliotekom Redux

 • Iskustvo sa asinhronim programiranjem ( Promises and / or async / await )

 • Bootstrap 4+

 • Iskustvo u Unit testovima ( Enzime + Jest preferred)

 • NPM and Webpack

 • VCS kao što je Git ( preferred )

 • Odlične veštine rešavanja problema

 • Engleski jezik – konverzacija

 • Želja za učenjem novih tehnologija

 • Istraživanje nepoznatih polja i hrabrost da govorite kada je potrebno

 • Spremnost za savete, za nove ideje – povratne informacije

 • Samopouzdanje tokom komunikacija sa klijentom

Iskustva/znanja koja mogu da budu od velike koristi:
 • TypeScript
 • Redux-saga (preferred), redux-thunk or redux – observable

 • Iskustvo sa Bootstrap 4+

 • Iskustvo sa SASS (SCSS)

 • Testiranje korišćenjem Redux Saga Test Plan

 • Iskustvo Swagger and/or OpenAPI OAS v2+

 • Node.js + Express – for stubbing/mocking/demo purposes only

Napomena:
 • Zarada će biti definisana u zavisnosti od vašeg znanja nakon testiranja
 • Testiranje se vrši preko Microsoft Teams-a ili u prostorijama firme u Niš-u