Angular developer

IVA Solution, Niš
Rad od kuće ili office
Medior / Senior
CV: hr@eurocardiac.com
Full time
1500+ EUR
Potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:
 • Minimalno 3 godine iskustva rada sa Angularom ( nije presudno )

 • Praktično iskustvo sa TypeScript-om

 • Iskustvo sa asinhronim programiranjem ( Promises and / or async / await, RxJS )

 • Iskustvo sa CSS Bootsrap framework

 • Iskustvo u Unit testovima library/ies

 • NPM and Webpack

 • VCS kao što je Git ( preferred )

 • Engleski jezik – konverzacija

 • Želja za učenjem novih tehnologija

 • Istraživanje nepoznatih polja i hrabrost da govorite kada je potrebno

 • Spremnost za savete, za nove ideje – povratne informacije

 • Samopouzdanje tokom komunikacija sa klijentom

Iskustva/znanja koja mogu da budu od velike koristi:
 • Iskustvo sa integracijom E2E testova

 • Iskustvo sa Bootstrap 4+

 • Iskustvo sa SASS ( SCSS )

 • Iskustvo Swagger and/or OpenAPI OAS v2+

 • Node.js + Express – for stubbing/mocking/demo purposes only

Napomena:
 • Zarada će biti definisana u zavisnosti od vašeg znanja nakon testiranja
 • Testiranje se vrši preko Microsoft Teams-a ili u prostorijama firme u Niš-u